Voss Herad

Kunnskapsgrunnlag

Kunnskapsgrunnlag

Voss herad har satt igang eit omfattande arbeid for å få på plass eit heilskapleg kunnskapsgrunnlag. Dette for at me skal ha best mogeleg utgangspunkt til å setja ambisiøse og realistiske mål for klimaarbeidet i Voss herad. 

  • Oppdatert kunnskapsgrunnlag Vossaklima 2030 finn du her (PDF, 7 MB)
  • Vestland fylkeskommune har jobba for å oppdaga forretningsmoglegheiter i dei ulike regionane i fylket vårt. Sjå meir om satsinga Grøn region Vestland her Rapporten Grøn region - indre Vestland finn du her
  • Asplan Viak har utarbeida ein scenarioanalyse for Voss herad. Arbeidet er finansiert med støtte frå Vestland fylkeskommune. Rapporten finn du her (PDF, 375 kB)
  • U4SSC utarbeidar berekraftsanalyse for Voss herad. Rapporten vert lagt ut her så snart den er ferdig (medio februar) Hovudfunna i berekraftsanalysen vart presentert på Klimadagen BLØME. "Voss snap shot" finn du her  (PDF, 551 kB) og "berekraftshjulet Voss" finn du her (JPG, 3 MB)
  • Rapport frå klimaverkstaden for ungdom "Betre, grønare, gøyare" finn du her (PDF, 3 MB)
  • Rapport frå undervisningsopplegget i skular og barnehagar finn du her (PDF, 16 MB)

Kontakt

Gunnhild Utkvitne
E-post