Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Planprogram

Planprogram

Planprogrammet gjer greie for formålet med planarbeidet, planprosessen med fristar, deltakarar, opplegg for medverknad og behov for utgreiingar.

Planprogrammet finn du her: Vossaklima2030_Planprogram (PDF, 787 kB)

 

 

 

Har du spørsmål til arbeidet med Vossaklima 2030?

Ta kontakt med prosjektleiar Gunnhild Utkvitne på e-post: gunnhild.utkvitne@voss.herad.no

Kontakt

Gunnhild Utkvitne
E-post