Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kommuneplanen sin arealdel 2020 - 2032

Kommuneplanen sin arealdel 2020 - 2032

Her finn du framlegg til kommuneplanen sin arealdel slik den ligg føre ved ny høyring og offentleg ettersyn, vedtatt i Formannskap, plan og økonomi 11. juni.

Eventuelle merknader til planframlegget må vera skriftlege (merka kommuneplanen) og vera Voss herad i hende innan 1. september 2020. Adresse: Voss herad, postboks 145, 5701 Voss, eller e-post: postmottak@voss.herad.no