Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Planstrategi

Orientering om arbeidet med kommunal planstrategi i Voss herad for perioden 2020 - 2024

I samsvar med plan- og bygningslova § 10-1 skal heradsstyret minst ei gong i kvar valperiode og seinast eit år etter konstituering, utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi. 

Formannskapet vedtok i sak 91/20 den 15. oktober å leggja ut planstrategi for Voss herad på høyring og offentleg ettersyn. 

Innspel og merknadar til framlegg for planstrategi kan sendast på epost til postmottak@voss.herad.no innan 18.11.2020. 

Planstrategi i Voss herad for perioden 2020-2023, høyring og offentleg ettersyn (PDF, 73 kB)
Saksprotokoll frå sak i formannskapet (PDF, 340 kB)

Saksutskrift formannskapet - Planstrategi 2020 - 2023 (PDF, 545 kB)

Utkast planstrategi Voss herad 2020-2023 (PDF, 699 kB)

Utfordringsnotat 

Folkehelsestatus