Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Sentrumsplan

Sentrumsplan

Framlegg til sentrumsplan for Voss herad: 

Høyringsframlegg sentrumsplan

Dette er ei lenkje til formannskapet si handsaming 22. august 2019, og inneheld alle dokument i saka som er lagt ut på høyring.