Inkasso

Har du ein ubetalt faktura?

Etter forfallsdato sendast det ut ein betalingspåminning (purring) fra Voss herad. Dersom denne ikkje er betalt innan betalingsfristen, overførast faktura til heradets inkassoselskap for vidare oppfølging. Voss herad brukar Kredinor som inkassoselskap.

 

Slik betalar du inkassokrav

Du mottar ein betalingsoppfordring eller eit inkassovarsel frå Kredinor. Finn du ikkje betalingsinformasjon, ta kontakt direkte med Kredinor eller logg deg inn på MinSide på We help you make it - Kredinor.

Dersom du ikkje betalar

Fakturaer som ikkje blir betalt, går vidare til inkasso og kan føre til ytterlegare kostnadar og rettslege skritt. 

Klage

Har du mottatt ein betalingsoppfordring frå Voss herad som du er ueinig i, må du sende ein skriftleg klage innan fristen som er oppgitt i brevet.

 

Har du spørsmål?
Dersom du har spørsmål som gjeld tenester/varer det er fakturert for (grunnlaget), kontaktar du tenestestaden/eininga som er angitt på faktura.
Dersom det gjeld betaling, ta kontakt med Kredinor.