Voss herad

Skatteliste - offentleg ettersyn 2023

Skatteliste - offentleg ettersyn 2023

Med heimel i «Lov om eigedomsskatt til kommunane» er liste over eigedomsskattetakstar og utlikna eigedomsskatt for skatteåret 2023 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.

Eigedomsskatteliste - Offentlig ettersyn 2023 (PDF, 3 MB)