Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Varslingsteneste for veg og va

Varslingsteneste for veg og va

Avdeling veg og va nyttar varslingstenesta Powel varsling, levert av Powel AS. Varslingstenesta nyttast til å nå ut til personar i heradet som vert berørt ved arbeid på veg og/eller leidningsnettet, samt andre tilfeller der det kan vere behov for å varsle.

Rettleiar for varslingstenesta finn du her: Rettleiar for varslingstenesta (PDF, 112 kB). Det anbefalast at abonnentar av vass- og avløpstenesta i heradet leser igjennom rettleiaren. Då varsel som t.d. kokepåbod vert sendt via denne varslingstenesta.

Vedlegg til rettleiar for varslingstenesa finn du her: 
Varsling difi (PDF, 487 kB)
Varsling UMS (PDF, 823 kB)