Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Det er brøyteinstruksen som styrer korleis kommunale vegar, fortau og sykkelvegar skal ryddast for snø og strøast. Brøyteinstruksen er vedteken av heradsstyret.