Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Kommunale vegar

Kommunale vegar

Drift av kommunale vegar skal sikra brukarane framkomeleg og trygg ferdsel – både for motorisert trafikk og mjuke trafikkantar.

Det kommunale vegnettet utgjer mellom anna

• Om lag 300 km vegar av ulik standard
• Over seks km gang- og sykkelvegar.
• Meir enn 100 bruer med spennvidder opp til 100 m.
• Fleire tunellar

Avdelinga har òg ansvar for flaumsikringstiltak.

Me er avhengige av meldingar frå publikum og prioriterer utbetringstiltak så godt me kan innafor budsjettrammene.

Kontakt

Avdeling for kommunal veg
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Vakttelefon utanom arbeidstid: 952 62 060.