Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Info om vassmålaravlesning 2020

Info om vassmålaravlesning 2020

Info om vassmålaravlesning 2020

På grunn av kommunesamanslåinga i årsskiftet 2019/2020 er det i 2020 nytta eit antatt forbruk for dei som har vassmålar i Voss herad. Det antatte forbruket er henta i frå målaravlesninga i 2018 sjølv om kommunen hadde målaravlesning i fjor (2019). 

Nokre abonnentar opplever difor i år at årets forbruket er mindre enn fjorårets stand på målarkortet. Dette hindrar blant anna digital vassmålaravlesing, ettersom systemet ikkje taklar ein lavare målarstand enn fjorårets måling. Dersom du opplever dette ta kontakt med kundetorget på Tlf. 56519400 eller lever målaravlesingskortet fysisk på tinghuset. Du kan og sende e-post med avlesing til postmottak@voss.herad.no

Dei som har feil stand får dette retta på årets måling.
 

Me ynskjer alle våre abonnentar ei elles god jol og eit godt nyttår!

Voss herad byrjar i veke 34 separering av spillvatn og overvatn i ullestadvegen. Prosjektet har vore ute på anbod, og er tildelt Hirth Himle entreprenør AS.

Vossevangen Vassbehandlingsanlegg vert i år flaumsikra for storflaum tilsvarande flaumen i 2014.

Voss herad, teknisk avd, vatn og avløp meldar om svært høgt forbruk av vatn grunna sommarvarme.
Me ber abonnentane våre lese gjennom skjema under å redusere unødig vassforbruk

Kontakt

Avdeling for vatn og avløp
E-post
Telefon 56 51 94 00

Vakttelefon utanom arbeidstid: 95 26 20 60.