Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Ny eller endra avkøyrsel

Ny eller endra avkøyrsel

Ny, endra bruk eller utviding av eksisterande avkøyrsel frå offentleg veg til privat eigedom er søknadspliktig. 

I Voss Herad er dette gjeldande retningslinjer for avkjørsler til kommunal veg (PDF, 112 kB). Søknaden vert handsama etter Veglova eller plan- og bygningslova. Retningslinjene gjeld også i regulerte områder.

Søknad om avkøyrsel må sendast til vegeigar. Ein kan nytta Statens Vegvesen sin søkjeportal for avkøyringar for alle offentlege vegar:  Avkjørsel | Statens vegvesen. Søknaden vil då verta vidaresendt til Voss Herad for kommunale vegar 

Dersom ein ynskjer kan ein også søkja direkte til Voss herad ved bruk av dette søknadsskjemaet som sendest til postmottak@voss.herad.no