Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Søk tilskot frå Bufdir

Søk tilskot frå Bufdir

Søk på nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge 2021.

Søknadsfristen er 4. desember 2020

Klikk for stort bileteOffentlige instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søkja om midlar til mange ulike tiltak. Det er mogeleg å søkja støtte til ferietilbod for barn og ungdom, ferieleirar for heile familien, opne fritidsaktivitetar og ulike former for kulturtilbod, leksehjelp, sommarjobb, deltidsjobb gjennom heile året og opplevelseskort/kulturkort.

Bufdir har utvikla ei eksempelsamling som syner eit utval av tilbod i kommunal og frivillig regi. Fleire av tiltaka her har fått tilskot frå denne tilskotsordninga. Les og få inspirasjon!

Informasjon om søknadsordninga finn de her:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/