Voss Herad

Personvernerklæring

Voss herad har som mål at personvern og informasjonssikkerheit skal vera ein naturleg del av verksemda.  

Kommunen skal handsama personopplysningar om dei tilsette på ein sikker, lovleg og rettferdig måte. Å «handsama personopplysningar» tyder til dømes at kommunen samlar inn opplysningar, registrerer dei, lagrar dei, samanstiller dei, strukturerer dei eller utleverer dei til andre. 

Voss herad har som mål at personvern og informasjonssikkerheit skal vera ein naturleg del av verksemda.  

Kommunen skal handsama personopplysningar om dei tilsette på ein sikker, lovleg og rettferdig måte. Å «handsama personopplysningar» tyder til dømes at kommunen samlar inn opplysningar, registrerer dei, lagrar dei, samanstiller dei, strukturerer dei eller utleverer dei til andre.