Velkomen til Mi side

Her på Mi Side finn du fakturainformasjon frå kommunen, informasjon om eigedomane dine og lenkjer til fleire offentlege tenester. 

Me jobbar med å få på plass fleire tenester

For å få tilgang til Mi side, må du logga deg inn via ID-porten med ein av disse innloggingsmetodane:

  • MinID
  • BankID
  • BankID på mobil
  • Buypass
  • Commfides

Nokre av tenestene og informasjonen på Min side kan innehalda sensitive personopplysningar. Viss du har logga deg på med MinID får du ikkje sjå desse detaljane. Viss du prøver å opna ei detaljside som inneheld sensitive personopplysningar, vil du bli beden om å logga deg inn med eit høgare tryggleiksnivå, til dømes BankID. 

Les meir om dei ulike innloggingsmetodane og korleis du kan bestilla dei her.

Du finn fleire offentlege tenester og informasjon på www.norge.no