Voss Herad

Helse, sosial og omsorg

Covid-19

Testsenteret er avvikla. Ynskjer du koronavaksine? Ting time her

 

Helse, sosial og omsorg

Me tilbyr helse- og sosialtenester til alle som treng det.

Finn tilboda du treng for å betra din fysiske og psykiske helse, førebyggja sjukdom, skade eller sosiale utfordringar.

 

Nyttige lenkjer for pårørande

Ynskjer du å oppnå betre helse?

Treng du hjelp til å meistre kvardagen?

Friskliv og meistring er ei kommunal helse- og omsorgsteneste som kan hjelpe deg med å endre levevanar og meistre kvardagen.