Voss Herad

Sjukeheim

Sjukeheim

Eit tilbod for deg som ikkje kan bu heime. På sjukeheim finnes det opphald for deg som treng ulike formar for pleie og omsorg i ein avgrensa eller lengre periode.

Sjølv om din helsetilstand er redusert og du føler deg utrygg eller ikkje lenger klarar daglege gjeremål, er det ikkje sikkert du treng å flytte på sjukeheim. Me har ei rekkje tilbod, avhengig av ditt hjelpebehov. Til dømes kan hjelpemidler eller kvardagsrehabilitering bidra til at du kan bu lenger heime og klare deg sjølv.

Søk helse- og omsorgstenester