Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Bli støttekontakt

Bli støttekontakt

Har du litt tid til overs? Ynskjer du å gjera ein forskjell? Vil du bidra til auka livskvalitet for nokon som treng deg? Me treng alle typar støttekontaktar. Målet med støttekontakttenesta er å hjelpa menneske til å få ei sosial og meiningsfull fritid.

Kontakt

Støttekontakttenesta

Voss Tinghus
Uttrågata 9, 5700 Voss

Tlf: 918 74 219 (kvardagar 09-15)

E-post: stottekontakt@voss.herad.no

Støttekontaktkoordinator:
Liv Finne Nybø

Ferie:  veke 28 og 30-32