Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

 • 21.02.2020

  Snøskredfare

  Denne vinteren er det mykje vèr og kort mellom snøskredvarsla frå NVE. Voss herad har vald å ikkje varsla kvar gong. Me har tiltru til at innbyggjarane sjølve gjer ei vurdering ut frå vèrvarsel, varsom.no og andre aktuelle kanalar. Me vonar at alle respekterer naturen og varsla frå NVE, og at de nyter dei stundene de kan.
 • 18.02.2020

  Feil på telefon

  Telefonen til legekontoret i Granvin er mellombels ute av drift grunna feil.
 • 17.02.2020

  Tilskot til tiltak i beit..

  Tilskot til tiltak i beiteområde skal legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Registrerte beitelag kan søkje.Søknadsfrist 15. mars 2020. Bruk søknadsskjema på altinn.