Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Aktuelt frå kommunen

 • 23.09.2021

  Innspelsmøte om Bergslipa..

  Eit viktig mål i ny sentrumsplan er å utvikle gode møteplassar. Bergsliparken ved Vangskyrkja ligg som eit viktig koplingspunkt i sentrum, mellom torget og Vangsvatnet. Sentrumsplanen legg til rette for meir aktivitet og opparbeiding av Bergsliparken. Voss herad inviterer til medverknad/ope møte tysdag 5.oktober kl. 18.00-20.00 i foajéen i Gamlekinoen. Møtet er ope for alle. Påmelding innan 30. september her: https://forms.office.com/r/kqnVKWHzdW
 • 22.09.2021

  Nav Voss er stengt 23. se..

  Nav Voss held stengt 23. september grunna intern opplæring.
 • 21.09.2021

  Varsel om oppstart av det..

  I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-8 kunngjer ein med dette igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for eigedomen gbnr 623/65 m.fl. Føremålet med planarbeidet er å styrke Granvin som lokalt sentrum ved å etablere ein ny, sentralt plassert barnehage i samband med Granvin bygdatun. Heile området som høyrer til bygdatunet i dag er ein del av planområdet. I tillegg er aktuelle tilkomstvegar, parkeringsområde og viktige koplingspunkt med i planområdet ved oppstart.