Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Kva skjer i kommunen?

Ingen planlagte hendingar

Aktuelt frå kommunen

 • 06.08.2020

  Aukar testkapasiteten igj..

  Frå og med veke 33, måndag 10.august auker opningstidene på testtelefonen igjen etter noko redusert opningstid grunna ferieavvikling. Tal testdagar per veke vil og stige i tråd med eit aukande behov.
 • 03.08.2020

  Ny krisepakke for frivill..

  Ein ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjonar er klar. Formålet med ordninga er å kompensere frivillige organisasjonar som har betydelege inntektstap frå arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følgje av pålegg eller råd gitt av staten i samband med COVID-19-utbrotet.
 • 23.07.2020 Sidan 2010 har det vore forbod mot bruk av piggtråd til å regulere dyrs åtferd

  Oppheving av lokal forskr..

  Den lokale forskrifta om bruk av piggtråd i gamle Voss kommune er utdatert og foreslått fjerna. Eventuelle innspel kan sendast postmottak@voss.herad.no. Frist for kommentar er sett til 24.september 2020.