Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Aktuelt frå kommunen

 • 06.07.2022

  "Karatreff"

  Voss Herad inviterer til oppstart av Karatreff, eit opent og gratis tilbod for menn over 50 år f.o.m 25. august (veke 34). Torsdagar kl. 11 - 13 på Voss kulturhus, du møter ved inngangen.
 • 04.07.2022

  Me treng di meining!

  Korleis påverkar turismen bygda vår? Kva bør bli vegen vidare? Bli med på innbyggarundersøkinga og vinn fine premiar!
 • 01.07.2022

  Nye tilrådingar om korona..

  Personar over 75 år eller eldre vert tilrådd ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine frå 1. juli 2022. Dei som har gjennomgått koronainfeksjon vert også tilrådd å ta oppfriskingsdose. Sjukeheimsbebuarar og personar over 80 år vert prioriterte fyrst. Kriteria: det bør ha gått minimum tre veker frå gjennomgått koronasjukdom. Det skal vere gått fire månader sidan siste vaksinedose.