Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

 • 25.11.2020

  Søk tilskot frå Bufdir

  Søk på nasjonal tilskotsordning for å inkludera barn og unge 2021. Søknadsfristen er 4. desember 2020
 • 23.11.2020

  Nabobeino held delvis ste..

  Voss Frivilligsentral - Nabobeino legg ned all gruppeaktivitet f.o.m. måndag 23/11 til måndag 30/11. Årsaka er koronasituasjonen i Voss herad og at me stort sett har besøkande som er i risikogruppa.
 • 20.11.2020

  Gult varsel om jordskred

  Grunnvasstanden og metningsgraden i bakken er svært høg. Natt til laurdag er det venta intensivt regn på enkelte stader, som saman med snøsmelting vil gje auka fare for jordskred. Bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett. Held deg oppdatert her: varsom.no