Voss herad

Aktuelt frå kommunen

 • 19.04.2024

  Er du vår nye rådmann?

  Rådmannstillinga er lyst ut! Som ny administrativ leiar i heradet søkjer me ein erfaren, drivande, klok og samlande leiar med solid erfaring frå drift og utvikling av større, komplekse og politisk styrte organisasjonar.
 • 18.04.2024

  Kartlegging av behov for ..

 • 16.04.2024

  Forskrifter i samband med..

  Ny Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) trer i kraft 01.08.2024. Kommunalavdeling oppvekst har derfor sett i gang eit arbeid med å gjera klart til den nye lova trer i kraft. Høyringsfrist er sett til 27.05.2024
 • 27.03.2024

  Søk SMIL 2024

  Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) har som formål å fremje natur- og kulturminneverdiar i jordbrukets kulturlandskap og å redusere ureining frå jordbruket - utover det som vert venta av vanlig jordbruksdrift. Søknadsfrist 1.mai
 • 22.03.2024

  Verdien av kulturlivet fo..

  Verdien av kulturlivet for Voss!Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag frå Norsk musikkråd, Norske Kulturarrangører, Norsk jazzforum, Creo – forbundet for kunst og kultur, NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere i tillegg til Voss herad gjennomført ein analyse av verdien kultur og musikalske opplevingar har i ein kommune.
 • 22.03.2024

  Lag naudplakat til hytta

  Mange hytter ligg utanfor allfarveg og har ikkje nødvendigvis ei vegadresse. Med ein naudplakat på hytta er det enklare for deg å forklara vegen for naudetatane, dersom noko skulle skje.