Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

 • 16.01.2020

  Barnehage på Bolstad

  Det vert etablert mellombels barnehage på Bolstad. Ved hjelp av modulbygg kjem barnehagen på plass frå august i år.
 • 15.01.2020 Klausabakken barnehage

  Økonomiplan og budsjett

  Vedteken økonomiplan for 2020-2023 med årsbudsjett for 2020 er no publisert.
 • 14.01.2020 Vangen

  Høg vasstand

  Det er meldt ekstremt høg vasstand natt til onsdag og onsdag på dagtid, opp mot 90 cm over normal vasstand.