Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Aktuelt frå kommunen

 • 06.05.2021

  Leikeplassar

  Tilskot til leikeplassar i bustadfelt. Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta. Søknadsskjema finn ein her. Søknadsfrist 1. juni 2021.
 • 04.05.2021

  Redaktør til Vossaboka

  Voss bygdeboknemnd søkjer i desse dagar etter ein ny redaktør for Vossaboka, gards- og ættesoger for gamle Voss kommune.Det er tidlegare gjeve ut 3 band, og Voss bygdeboknemnd ynskjer å engasjere ein ny redaktør for band 4 og 5.Høyres dette interessant ut? Gå inn på denne nettsida for vidare søknadsprosess. Tilbodsfristen er 28/5-21 kl. 12.00. Tilrår at søkjar er leverer tilbod før denne dagen
 • 30.04.2021

  Skjøtsel av kantvegetasjo..

  Kantvegetasjon langs eit vassdrag er viktig for livet og artsmangfaldet i og langs vassdraget og betydning for landskapet. Vegetasjonen tek opp næringsemne frå overflatevatn og tilsig og er viktig for vasskvaliteten som det no er ein nasjonal dugnad for å betre. Kantvegetasjonen er og viktig for å redusere erosjon og vegetasjon i vassdrag med årsikker vassføring har difor vern, og det er avgrensa kva tiltak grunneigar kan gjere her