Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

 • 06.12.2022

  Saman for ein god oppvekst

  Det skal vera trygt og godt for barn og unge å veksa opp i Voss herad. Av og til oppstår likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra. Veit du kva du skal gjera dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?
 • 01.12.2022

  Røykvarslardagen 1. desem..

  Røykvarslaren reddar liv. Test røykvarslarane og byt batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.
 • 29.11.2022

  Klimakalkulator for landb..

  Voss herad støtter bruk av landbrukets klimakalkulator og gir kr 1000 i støtte til kvart føretak i Voss som søkjer produksjonstilskot og som tek klimakalkulatoren i bruk i 2022. For å få tilskotet må du sjølv melde fra om at du har nytta kalkulatoren