Voss herad

Aktuelt frå kommunen

 • 01.12.2023

  Lys i gamle hus

  Lys i Gamle Hus med Vossavri inviterer til folkemøte 14. desember 2023.
 • 01.12.2023

  Karatreff

  Eit opent og gratis tilbod for menn over 50 år kvar torsdag kl. 11.00-12.30. I 2024 vert første treff torsdag 4. januar. Siste treff i 2023 er torsdag 7. desember.
 • 30.11.2023

  Røykvarslardagen 1. desem..

  Byt batteri på Røykvarslardagen. Røykvarslarar reddar liv - så lenge dei verkar. Byt batteri i røykvarslaren 1. desember, test den og minn dei du er glad i om å gjera det same.Meir info: https://roykvarslerdagen.no/
 • 23.11.2023

  Høyring budsjett 2024 og ..

  Formannskapet si innstilling til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Me inviterer alle til å koma med innspel. Frist for uttalar er: 8.desember 2023, og skal merkast med «Høyring budsjett 2024».
 • 20.11.2023

  Har du innspel til ny nat..

  Voss herad har starta arbeidet med å laga ein temaplan for naturmangfald, der hovudmålet er å få på plass eit godt verktøy for å ivareta naturmangfaldet i heradet. For å få dette til må me samla kunnskap om kva natur og naturverdiar me har i Voss. Me ynskjer derfor å invitera alle til å koma med innspel om viktige naturområde.
 • 07.11.2023

  Innmelding av elevar til ..

  13.november 2023 går det ut skriv til alle føresette som har born som skal starta i 1.klasse hausten 2024.Brevet er ei orientering om kva skule barnet har fått reservert plass ved.