Voss herad

Aktuelt frå kommunen

 • 27.02.2024

  Fritidsfondet

  Fritidsfondet er ei tilbod om økonomisk støtte til fritidsaktivitetar for barn og unge (6-18 år) i familiar som har økonomiske utfordringar i Voss herad. Mål med fondet er å inkludere fleire barn og unge i faste organiserte fritidsaktivitetar. Ordninga er finansiert gjennom midlar frå Voss Sparebank og Bufdir.
 • 27.02.2024

  Frivilligpolitikk

  Velkomen til ope innspelsmøte torsdag 29.februar kl. 18.00 i konferanserommet i Voss kulturhus
 • 27.02.2024

  Jordsmonnet i Voss kartlagd

  Matjorda er ein av våre viktigaste ressursar. NIBIO har no kartlagt jordsmonnet i heile gamle Voss kommune og torsdag 14.mars vert det invitert til infomøte kl. 19.30-21.00 i kommunestyresalen i Tinghuset.
 • 26.02.2024

  Kommunalsjef tekniske ten..

  Hans-Erik Ringkjøb er tilsett som kommunalsjef for tekniske tenester i Voss herad. Ringkjøb tek til i stillinga 1. april.
 • 23.02.2024

  Søknadsfrist 1. mars

  Voss herad lyser tilskot til kulturaktivitet med søknadsfrist 1.mars for alle ordningane. Same dato gjeld også om du vil bidra i Den kulturelle spaserstokken eller Den kulturelle skulesekken.
 • 23.02.2024

  Barnehageopptak 2024/2025

  Søknadsfrist til hovudopptaket for barnehageplass barnehageåret 2024/2025 er 1. mars 2024. Har du søkt plass tidlegare treng du ikkje søkja på nytt.