Voss herad

Aktuelt frå kommunen

 • 21.09.2023

  Etablering og drift av br..

  Voss Fiber er stolte og glade over å få muligheit til å bygge fiber heilt til Rong på Bordalen og på Urdland. Me er alt i gang med utbygginga, men dette er store prosjekt som vil pågå fram til sommaren 2025. Kundar vil verta kopla til fortløpande etter kvart som nettet er klart.
 • 21.09.2023

  Tilskot til plastpresse -..

  Voss herad lysar ut på nytt tilskot til innkjøp av plastpresse i landbruket. Søknadsfrist er 15.oktober. Tilskotet pr presse er auka til kr 7500 pr. bruk. Grupper/lag som ynskjer å rydde område for plast kan søkje om støtte til dette om det er midlar att.
 • 21.09.2023

  Open dag på brannstasjonane

  Laurdag 23. september opnar me dørene, små og store er velkomne! Det vert kunnskapsløype, spyling med brannslange og du kan sjå på brannbilane -Voss brannstasjon kl. 10 – 14 -Evanger brannstasjon kl. 10 – 13 -Vossestrand brannstasjon kl. 11 – 14 -Granvin brannstasjon kl. 11 – 13
 • 19.09.2023

  Kulturhistorisk tur 1.okt

  Alle er velkomne til kulturhistorisk tur. Hugs gode kle, mat og det du treng til turen!
 • 15.09.2023

  Kulturprisen 2023

  No kan du nominera kandidatar til Kulturprisen 2023! Voss herad sin kulturpris heidrar det fantastiske kulturlivet i bygda, og går til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst og kulturarbeid i Voss herad. Har du ein kandidat du vil nominera? Send framlegg med grunngjeving til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Fristen for å føreslå kandidatar er 1. oktober 2023 Les meir:
 • 14.09.2023

  Klimaråd i landbruket 28...

  Arbeidsmøte med klimarådgjeving og bruk av klimakalkulator for mjølk- og kjøttprodusenter på storfe. Du får utarbeidd tiltaksplan med praktiske og realistiske målsetningar for eiga drift