Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

Drop-in koronavaksinasjon i Lekvebakken 15 C i veke 33. Måndag-fredag kl. 13:00-15:00.

 Turstien til Nåli er stengt inntil vidare grunna ras.

Voss herad inviterer frivillige lag og organisasjonar til inspirerande kurs om korleis skriva gode søknadar og korleis finna gode tilskot å søkja på, torsdag 25.august kl. 18.00-20.00 i tinghuskantina.

  

Voss herad ynskjer å invitera alle frivillige lag og organisasjonar til å visa fram seg og aktiviteten sinlaurdag 27. august 2022 kl. 11. 00-15.00

Voss herad har noko restmidlar att i SMIL-potten og set ny søknadsfrist 1.september. 

Har du eit miljø-prosjekt du ønsker å gjennomføre kan tilskot til 'spesielle miljøtiltak i jordbruket'  "SMIL" vere aktuelt for deg! 

 

Personar over 65 år eller eldre vert tilrådd ei ny oppfriskingsdose med koronavaksine. Dei som har gjennomgått koronainfeksjon vert også tilrådd å ta oppfriskingsdose. Sjukeheimsbebuarar og personar over 75 år vert prioriterte fyrst. Sjukeheimsbebuarar får tilbodet der dei bur.

Dagens straumstøtteordning gjeld for hushaldningar, ikkje fritidsbustader eller næring.

Jordkarbonprosjektet i Voss arrangerer fagtur til Haugalandet og Jæren 24.-25. august for inspirasjon og læring om meir berekraftig jordbruksproduksjon. Turen går med minibuss, og det er begrensa plasser. Her er førstemann til mølla for å melde seg på! Påmelding innan 10.august. 

For spørsmål og påmelding kontakt Gunnlaug Røthe e-post: gunnlaug.rothe@nlr.no, Tlf.: 98245835

 

Aktiviteter vil pågå mange plassar i og rundt Voss.

 

Regjeringa har vidareført tilskotsordning for frivillige organisasjonar grunna dei ekstraordinære straumprisane til og med mars 2023