Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Tysdag vart det lagt plen under målestasjonen til Meteorologisk institutt i Prestegardsmoen.

Det er varsla flaumfare på oransje nivå laurdag 20. juni. Det er stor vassføring, og melding om nedbør gjer at NVE hevar flaumfaren frå gult til oransje nivå.

I løpet av 2020 vert det gjennomført ny taksering som grunnlag for eigedomsskatt. 

 

NAV Voss opnar for drop-in frå tysdag 16. juni.

 

 

 

Brann på campingplassen kan spreie seg raskt. Plasser campingvogna, teltet eller bubilen i god avstand frå naboane. Sjekk også at røykvarslaren fungerer der du skal sove.

Meir informasjon

Valnemnda vedtok 28. mai 2020 i sak 6/20 å leggja framlegg over kandidatar som domsmenn og skjønsmedlem for Voss herad ut til offentleg ettersyn.

 

Spesielle snøtilhøve i fjellet gjer at det er sannsynleg med vårflaum i Voss herad i løpet av våren og sommaren. Heradet førebur seg, og ber grunneigarar og andre gjera tiltak for å hindra flaumskade.

Lurer du på korleis du kan enkelt og best mogleg kan marknadsføra bedrifta di i sosiale medium?

Dei nye vedtektene for gravplassane i Voss herad er no godkjende av Bjørgvin bispedømeråd, og trer i kraft med det same.

Voss herad ynskjer alle ei fin feiring av nasjonaldagen, trass i at det vert annleis feiring i år. Me me skal syngja nasjonalsongen og Vossasongen. Teksten til Vossasongen og eit flott opptak finn du her.