Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

I samband med bygging av nye bustader på Udlabutomta vil dei neste 2-3 vekene vera begrensa tilkomst med bil til Vetleflaten omsorgssenter.

Voss herad vurderer no å drifta legevakta i kommunal regi. I dag er legevakta i samdrift med akuttmottaket på Voss sjukehus.

Det er frå no mogleg å tinga koronatest digitalt, utan å ringja koronatelefonen. Telefonen vil vera open for dei som ikkje vil tinga digitalt, eller har spørsmål. Klikk her for å tinga test: Tinging av koronatest 

Årets TV-aksjon vert heilt digital. Aksjonen går i år til WWF sitt arbeid med å hindra plast i havet. Alle kan gje, klikk deg inn her for å sjå kva lokale bøsser som finst: Lokale bøsser for TV-aksjonen 2020

Dersom du pleier å få e-faktura for kommunale avgifter (vatn, avløp, eigedomsskatt m.m), så vil du no i oktober få den på ein annan måte.

Det er meldt om nokre utfall på mobil, breiband og fasttelefoni vest for Voss,Det er redusert mobildekning langs E16 vest for Voss, og ingen mobildekning langs fleire fylkesvegar.  Innbyggjarar som er råka av utfallet, og som treng akutt hjelp av legevakt, kan møta direkte på legevakt, 

I tillegg til dei faste kulturtilskota er det oppretta ei lokal kompensasjonsordning for Covid-19.Søknadsfrist 1. oktober 2020. Søknadsskjema finn du her

 Utval for kultur og næring ynskjer å fornya kunstverket som vert nytta i samband med overrekking av Voss herad sin kulturpris. Framlegg kan sendast Voss herad ved kommunalavdeling for kultur og fritid, boks 145, 5701 Voss eller postmottak@voss.herad.no Ny frist for å senda inn forslag er 1. november 2020

 

 Valnemnda sitt framlegg til medlemar i Forliksrådet i Voss herad er lagt ut til offentleg ettersyn.

 

 

Det vert utdelt legatmidlar til fremjing av trivselstiltak for eldre og uføre i Voss herad, både heimebuande og beburarar på institusjon.