Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

Her finn du fyrverkerireglane for ein trygg feiring av det nye året. 

Det er stor snøskredfare. Nettstaden varsom.no melder om oransje varsel, faregrad 3. Ver varsom med å ferdast i fjellet, og hald deg oppdatert her

 

Sti- og løypeplan for Voss herad vart vedteken av Voss heradstyre den 22 oktober 2020 (sak 94/20)

Brannvesenet kjem med eit par joletips for ein trygg og brannsikker jol:  

Voss herad tek sikte på å starta vaksinering av risikogrupper i veke 6. 

 

Me varslar med dette om oppstart av arbeid med kommune­delplan for kulturminne og kulturmiljø for Voss herad.

Å besøkja sine nære og kjære på sjukeheimane er eit høgdepunkt for mange. I dei tidane me er i no gjer me det me kan for at det skal kunne skje på ein trygg og forsvarleg måte. Me har laga til rutinar for besøk på sjukeheimane i heradet. 

 

Det vert utdelt legatmidlar for å yta økonomisk stønad til ungdom som har tilknyting til Voss herad og som søkjer/er under utdanning,

 Me ynskjer å kunne gje eit betre og meir forutsigbart tilbod på spørsmål kring byggjesaker.

Frå veke 50 (8/12) vert det faste timeavtaler og ikkje lenger «drop in» hjå byggjesak.

 Anders Gjøstein har takka av som sekretær i Kraftfondet I Voss herad.