Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Aktuelt frå kommunen

Lag og organisasjonar, sjå her! Det vert informasjonsmøte om tilskotsordninga "Tilskudd til inkludering av barn og unge" i kantina på tinghuset, måndag 6. desember kl. 18:30-20:00.

 

 

Om Miljøvernprisen heiter det m.a.:

”Miljøvernprisen skal vera til heider og stimulans for einskildpersonar, lag eller bedrifter som har utmerka seg innan miljøvernarbeid i kommunen.”

 

3 arkitektfirma har kome med forslag til utforming av Bergsliparken. Presentasjon måndag 29. november kl 16.00 på tinghuset.

Bergsliparken (PDF, 135 kB)

Bli med på GRØN FREDAG i kulturhuset på fredag! 

Fleire ledige stillingar som sjukepleiar på Vetleflaten omsorgssenter. Søknadsfristane er 18.12.2021 og 20.12.2021.  

Fristen for å søkja midlar frå Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)  er 17. desember 2021.

Voss herad inviterer i lag med faglaga i landbruket og NLR,  til Klimacafe med tema landbruk, torsdag 2.desember i gamlekinoen.  kl. 19.30 - 21.30

Sett av tida og bli med og sett ditt preg på Vossaklima 2030!

 

 Superlekene vert arrangert i Myrkdalen 22.-24. april.

 

Del fire av tilskotet til kommunane frå KMD er fordelt, og Voss herad har fått kr 6.604.000 til fordeling til kriseråka føretak i heradet.

Me søkjer etter kjøkkensjef i 100% fast stilling til det nye produksjonskjøkkenet på Vetleflaten omsorgssenter. Søknadsfristen er 30. november 2021.