Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

 

Samleside for frivillig innsats i samband med korona finn du her: Samleside frivillig innsats

 

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Neste frist for å søkja kulturmidlar i Voss herad er 1. april. Hugs å søkja innan fristen.

Send forslag til kandidat til postmottak@voss.herad.no eller  Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss innan 3. april 2020

Voss herad er svært glade og stolte over at me no får eit høgskuletilbod på Voss.

Frist for å søkja kultur- og idrettsstipend er fredag 3. april. Send søknad til postmottak@voss.herad.no

Voss er ei dugnadsbygd. Mange ynskjer å hjelpa til. På denne sida finn du artiklar om korleis du kan hjelpa til, eller be om hjelp: Samleside for frivillige

 

Søknadsfrist for SFO er 1. april.

Søknadsfrist for leksehjelp er 1. april.

 

 

 

Som innbyggar betalar du din del offentlege tenester som vatn, avlaup, feiing og septik. Eigedomsskatt vert også fakturert saman med kommunale avgifter. Det vert sendt faktura i tre terminar, med forfall 20. mars, 20. juni og 20. oktober. For innbyggjarar i Granvin inneber dette ei endring frå fire terminar, noko som gjer at kvart einskild fakturabeløpa vert høgare enn tidlegare.

Nærøyfjorden verneområdestyre har starta opp arbeidet med revidering av forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden. I den samanheng inviterer vi til opne folkemøte. 

Voss er med i finalen om busetnad- og integreringsprisen. No er finalen open for røysting. Les meir og sjå video