Voss herad

Aktuelt frå kommunen

Er Vestlandet budd på framtida?

Me vert over hundre som samlast i kultursalen denne dagen! 

Bli med og høyr meir om ny naturlov, prinsippet om arealnøytralitet, korleis ha hytteutbygging med areal under press - og mykje meir.  Tematikken "energi og natur" vert også diskutert i årets fyrste partileiardebatt med fylkesordførarkandidatane.

 

Vossa Jazz fyller 50 år og inviterer til kulturkonferanse i Voss kulturhus fredag 31.mars kl.10.00-14.00

Voss Reiselivsråd, Visit Voss og Voss herad har utarbeida Voss sin eigen reiselivsstrategi. 

 

Kraftfondet er stengt ut 2023.

Søknader vert tidlegast handsama i januar/februar 2024.

Voss herad har løyvd kr 2 millionar til straumstøtte retta mot lokalt næringsliv som har org. nr og adresse i Voss herad som ikkje kjem inn under tilsvarande statlege ordningar.

Ordninga er ei eingongsløyving som skal delast ut etter søknad og i  tråd med vedtekne retningsliner datert 20.02.23.

Formannskapet har vedtaksmynde på fordeling av straumstøtte .

Søknadsfrist er 30 mars 2023.

Søknadsskjema

Les meir om : Retningsliner for straumstøtte til næringsverksemder i Voss herad (PDF, 40 kB)

Har du litt tid til overs? Kom og ver saman med oss! Me skal starta opp Seniornett, Handletaxi og Demenskor. Vil du høyra meir? Velkomen til Vangen kafè måndag 20. mars kl. 18:00-19:30.

 

 

 

 

 

 

 

Vossadagane er ei attraktiv konferanseveke som femner om ulike fagfelt, set aktuelle samfunnsspørsmål under debatt, samt kombinerer dette med kultur, aktivitetar og opplevingar.

Dette er tema for Bioparkkonferansen som er ein del av Vossadagane som vert arrangert i slutten av mars. Utvikling av ein sirkulærøkonomi med gjenbruk av ressursar vil vere grunnleggande framtida. I den første bioparkkonferansen på Voss, er gjenbruk av organisk avfall til nye høgverdige produkt tema. I vestland og Voss skjer det mykje på dette området allereie.

 

Fredag 24. februar vert første termin for kommunale avgifter sendt ut. Vassavgifta aukar med 35 prosent, avløp med 20 prosent og feiing med 15 prosent.

Det har vore ein feil som har vanskeleggjort søknad på helse- og omsorgstenester, denne er no retta.