Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

I tillegg til dei faste kulturtilskota er det oppretta ei lokal kompensasjonsordning for Covid-19.Søknadsfrist 1. oktober 2020. Søknadsskjema finn du her

 Utval for kultur og næring ynskjer å fornya kunstverket som vert nytta i samband med overrekking av Voss herad sin kulturpris. Framlegg kan sendast Voss herad ved kommunalavdeling for kultur og fritid, boks 145, 5701 Voss eller postmottak@voss.herad.no Ny frist for å senda inn forslag er 1. november 2020

 

 Valnemnda sitt framlegg til medlemar i Forliksrådet i Voss herad er lagt ut til offentleg ettersyn.

 

 

Det vert utdelt legatmidlar til fremjing av trivselstiltak for eldre og uføre i Voss herad, både heimebuande og beburarar på institusjon. 

 

 Det er mogeleg å søkja om friplass i Voss kulturskule. Fristen for dette er 1. oktober

I år har me dessverre ikkje moglegheit til å ha open brannstasjon i Voss herad.

Fjerning av skadeleg piggtråd frå gjerde i inn og utmark har vore i fokus i Voss herad dei siste tre åra. I underkant av 40 km er no samla inn og levert IHM. Prosjektet fekk eit stort løft med omtale i NRK i vår, og det er no snart slutt på midlane i prosjektet.    

 Kulturminnedagane er den norske utgåva av European Heritage Days under mottoet «Europa, ein felles kulturarv». Kulturminnedagane vert markerte kvart år i midten av september. Formålet med desse dagane er å skapa forståing og interesse for kulturminner og kulturmiljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Tenk også på branntryggleiken når du skal leige bustad!

Koronasituasjonen gjer at Voss herad ikkje har kapasitet til å opna opp legekontoret i Granvin 1. september, slik planen opphaveleg var.