Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

 

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662 man-fre kl 0900-1200.
 

Treng du nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke med?

Klikk for stort bilete Voss herad held ope i heile sommar. Treng du å få snakka med ein vaksen, så er det berre å ta kontakt.

Alle tenester er gratis.

Voss helsestasjon.

Telefon 56533040, E-post: postmottak.helsestasjon@voss.herad.no

Her kan du ta kontakt om du til dømes har spørsmål knytt til prevensjon, graviditet, abort, etevanskar, depresjon, sorg, vanskelege familietilhøve, rus, vald, overgrep og mobbing.

Me held ope kvardagar (måndag til fredag) frå 0830 – 1430.

 

Avdeling for psykisk helse og rusarbeid

Kontakttelefon 48014570

Her kan du ta kontakt for en uforpliktende samtale om du, eller nokon du kjenner, har utfordringar knytt til psykisk helse og/ eller rusbruk.  Når du ringer vil du bli møtt av kvalifisert personell som du kan snakke med. Me kan kontaktas kvardagar (måndag til fredag) frå 08.00-21.00 og helg 14.00-21.00.

 

Om det er noko som hastar (akutt), eller som ikkje kan venta til helsestasjon eller avdeling for psykisk helse og rusarbeid opnar, så kan du få hjelp hjå:

  • Barneverntenesta 56521310 (dagtid) Barnevernsvakt 41863070 (utanom opningstid)
  • Politi 112 eller 02800
  • Legevakt 116 117

 

Frode Monsen og Kjersti Nordanger

Kommunalsjef Oppvekst og Kommunalsjef Helse og omsorg

24.06.2021

Maleriet Fra Stalheim av Johan Christian Dahl besøker Stalheim hotel

Lørdag 26. juni kl. 11.00 - 18.00

 

Program starter Kl. 12.00 / Kl. 14.00 / Kl. 16.00

 

For program og gratis busstider sjå: https://www.facebook.com/VossHerad

 

 

Har du lyst å gå på sommarskule i sommar?

Voss herad arrangerer sommarskule med mange varierte tilbod.

Kursa er gratis for deltakarane. For meir informasjon viser me til vedlagt informasjon.

Påmeldinga startar laurdag 12.6.21

  

Send søknaden til postmottak@voss.herad.no innan 18. juni 2021.  Merk søknaden Den kulturelle spaserstokken

 

Nav Voss sosial har tekniske problem, og datasystemet er mellombels ute av drift.

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkja om tilskot i samband med arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.

Søk momskompensasjon for lag og organisasjonar. Søknadsfrist: 1. september 2021

VA-avdelinga i Voss herad tilrår alle abonnentar av kommunalt drikkevatn å redusere unødvendig vassforbruk.

 Aurland kommune lyser med dette ut tilskot til tiltak i verdsarvområde Vestnorsk fjordlandskap – Nærøyfjorden.

 

 I samband med arbeid med forbetring av vasskvalitet i alle vassdrag, jf. vassdirektivet og vassforskrifta, vert den lokale gjødslingsforskrifta for spreiing av husdyrgjødsel i Voss herad vurdert endra og er no sendt på høyring. Spreiing av husdyrgjødsel i tilknyting  til vassdrag med stor eller middels påverkningsgrad frå jordbruk, eller vassdrag med stor risiko for redusert vasskvalitet skal det ikkje lengre vere tillatt med gjødsling etter 1.september. 

Ferieaktivitetar  sommaren 2021.

Alle aktivitetane er gratis. Meld deg på! Fyrstemann til mølla.