Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

Aktuelt frå kommunen

Voss herad jobbar i desse dagar med innføring av ny løysing for distribusjon av fakturaer. Den nye løysinga vil auke graden av digital utsending, noko som vil lette arbeidet både for heradet og fakturamottakar.

Tysdag vart det lagt plen under målestasjonen til Meteorologisk institutt i Prestegardsmoen.

Det er varsla flaumfare på oransje nivå laurdag 20. juni. Det er stor vassføring, og melding om nedbør gjer at NVE hevar flaumfaren frå gult til oransje nivå.

I løpet av 2020 vert det gjennomført ny taksering som grunnlag for eigedomsskatt. 

 

NAV Voss opnar for drop-in frå tysdag 16. juni.

 

 

 

Brann på campingplassen kan spreie seg raskt. Plasser campingvogna, teltet eller bubilen i god avstand frå naboane. Sjekk også at røykvarslaren fungerer der du skal sove.

Meir informasjon

Valnemnda vedtok 28. mai 2020 i sak 6/20 å leggja framlegg over kandidatar som domsmenn og skjønsmedlem for Voss herad ut til offentleg ettersyn.

 

Spesielle snøtilhøve i fjellet gjer at det er sannsynleg med vårflaum i Voss herad i løpet av våren og sommaren. Heradet førebur seg, og ber grunneigarar og andre gjera tiltak for å hindra flaumskade.

Lurer du på korleis du kan enkelt og best mogleg kan marknadsføra bedrifta di i sosiale medium?

Dei nye vedtektene for gravplassane i Voss herad er no godkjende av Bjørgvin bispedømeråd, og trer i kraft med det same.