Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

 

Søknadsfrist for produksjonstilskot og avløysartilskot er 15. mars

Menon har utarbeida ein rapport som skal vera utgangspunkt for vidare arbeid med strategisk næringsutvikling i Voss herad.

Rapporten vert presentert til møte i Utval for kultur og næring den 10. mars klokka 16.00.

Fylg med på presentasjonen via Voss Herad KommuneTV

 

Oppdatert informasjon om testing - isolasjon - smittesporing - karantene - vaksineprogrammet

 

Ta ein brannsjekk på hytta før vinterferien! Det er like viktig å ivareta branntryggleiken der som heime. Sørg for at du har røykvarslarar på plass og at dei fungerer. Den reddar liv!

Vil du laga den nye kulturprisen til Voss herad?

 

 

 

Søknadsfrist til hovudopptaket til barnehageplass er 1. mars 2021.  

 

Søknadsfrist for SFO er 1.mars.

Voss herad har tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket, "SMIL". Formålet med midlane er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbrukslandskapet og å redusere ureining frå jordbruket -  utover det som er venta av vanleg landbruksdrift.

Søknadsfrist 1.mai, men start gjerne planlegging av prosjektet no!

 

Sjå kva lærlingplassar me har å tilby!

Meir informasjon finn du her. 

​​​​​​​

Investeringsmidlar i beitelagsområda skal legge til rette for best mogleg nytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Søknadsfrist er 1.mars og det er leiaren i beitelaget som skal søkje. Lenke til søknadsskjema og meir informasjon finn de her