Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Aktuelt frå kommunen

Levande ljos, peiskos, matlaging og meir bruk av elektrisk utstyr utgjer ein ekstra risiko i juletida. Gjer det difor til ein hugseregel å teste røykvarslarane og byte batteri ved behov på Røykvarslardagen 1. desember.

Formannskapet si innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 ligg no ute til høyring og offentleg ettersyn. Me inviterer alle til å koma med innspel. 

 

Voss Frivilligsentral - Nabobeino legg ned all gruppeaktivitet f.o.m. måndag 23/11 til måndag 30/11. Årsaka er koronasituasjonen i Voss herad og at me stort sett har besøkande som er i risikogruppa.

Grunnvasstanden og metningsgraden i bakken er svært høg. Natt til laurdag er det venta intensivt regn på enkelte stader, som saman med snøsmelting vil gje auka fare for jordskred. Bratte skråningar, bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett.

Held deg oppdatert her: varsom.no

Det er ikkje meldt om vesentlege skader på kommunal infrastruktur i samband med flaumen onsdag kveld og natt til torsdag. Ei skråning inn mot ein kommunal veg i Granvin er sklidd ut, men vegen er ikkje stengd og det vil verta fylt på med massar.

NVE har sendt ut oransje varsel om flaum og jordskred frå onsdag 18. november. Det er meldt store nedbørsmengder, særleg onsdag ettermiddag og kveld. Voss herad fylgjer situasjonen, og ber alle sjå etter at sluk og bekkeinntak er fri for kvistar og lauv, og elles gjera tiltak for å sikra eigen grunn.

 

Møtet er som vanleg frå kl 15.00, og Avisa Hordaland vil streame møtet til si heimeside.

Møte i Utval for klima og miljø same dag vert i Heradsstyresalen kl 13.45.

 

Grunna uka smitte er NAV Voss Mottak ope tysdag og torsdag 12.00-14.00 i veke 47 og 48

15.november 2020 går det ut skriv til alle føresette som har born som skal starta i 1.klasse i 2021.

Språkrådet og Kulturdepartementet har kåra Voss herad til årets nynorskkommune 2020