Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Strategisk næringsutvikling i Voss herad, rapport frå Menon

Strategisk næringsutvikling i Voss herad, rapport frå Menon

Klikk for stort bilete Menon si analyse av næringslivet i Voss herad er klar. 

Koronakrisa har synt at også kommunen lyt tenkja nytt. Satsinga på strategisk næringsutvikling skal bidra til at reiselivsnæringa vert styrka samstundes som me inviterer til ny næringslivsutvikling innan andre områder. Slik får me «fleire bein å stå på», utviklar grøn konkurransekraft - og vert betre rusta for framtida. Ei samla satsing på vidare næringsutvikling i Voss herad skal gjennomførast i (nye) partnarskap med næringslivet og involvera både innbyggjarar og frivilligheit.

Voss herad har engasjert Menon til å utarbeida ei overordna analyse av nosituasjonen og skissera mogelege strategiske vegval for å skapa ein kommune som lukkast med næringsutviklinga lokalt. Oppgåva har vore å syna styrker og svakheiter med korleis heradet organiserer arbeidet med næringslivsutvikling i dag, samt skissera strategiske vegval som vil bidra til at Voss herad vert betre rusta til å skapa dei rette rammene for ei berekraftig næringslivsutvikling i framtida.

Menon- rapporten finn du her (PDF, 2 MB)

Sjå kva lærlingplassar me har å tilby!

Meir informasjon finn du her. 

​​​​​​​

Investeringsmidlar i beitelagsområda skal legge til rette for best mogleg nytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Søknadsfrist er 1.mars og det er leiaren i beitelaget som skal søkje. Lenke til søknadsskjema og meir informasjon finn de her

Dersom nokon opplever at dei ikkje kjem gjennom på telefon til Voss legevakt på grunn av bortfall av mobilnett i delar av Voss herad, kan dei møte opp direkte på Voss legevakt.

På grunn av ein feil i systemet har det gått ut sms til mange inbyggjarar i føremiddag ang vaksinering. Denne er feil, og du må sjå vekk frå sms'en.

 

 

 

God gjenbruk av overskotsmassar kan forbetre innmarksareal og samtidig ta omsyn til kulturlandskapet.   

 

Her finn du fyrverkerireglane for ein trygg feiring av det nye året. 

Det er stor snøskredfare. Nettstaden varsom.no melder om oransje varsel, faregrad 3. Ver varsom med å ferdast i fjellet, og hald deg oppdatert her

 

Sti- og løypeplan for Voss herad vart vedteken av Voss heradstyre den 22 oktober 2020 (sak 94/20)

Brannvesenet kjem med eit par joletips for ein trygg og brannsikker jol:  

Alle over 75 som har registrert seg har fått tilbod om vaksine i veke 14 og 15. Me startar i veke 15 med prioriteringsgruppe 4.