Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

Gratis hurtigtest kan framleis hentast på tinghuset i opningstida.

Oppdatert informasjon til dei som får ny fastlege frå nyttår, og er overført frå anten Vossamed eller Vossevangen til Voss legekontor.

Vestland fylke satsar vidare på prosjektet Menn i helse. Voss Herad er med i eit nasjonalt rekrutteringsprogram der arbeidssøkjande menn mellom 25 - 55 år blir tilbydd eit komprimert og forutsigbart utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeidar.

Agenda Kaupang har denne hausten på oppdrag av rådmannen gjennomført ein større organisasjons-
gjennomgang av kommunalavdeling oppvekst.

Me i Klausabakken barnehage er så heldige å ha eit kjekt samarbeid med Voss sjukeheim. I haust har ei gruppe med 4-åringar vore på fleire besøk til dei gamle som bur der borte

Torsdag 15. desember vert siste mogelegheit for koronavaksinasjon i Lekvebakken 15. Timebestilling og DROP-IN mellom kl. 12:00-14:30.

Eit varmelement som er øydelagt gjer at heile 9. og 9. klasse ved Voss ungdomsskule er sendt heim. Tentamen for 10. klasse går som normalt. 

 

På måndag hadde Ungdomsrådet eit innhaldsrik møte der dei fekk besøk av olje- og energiminister, Terje Aasland. Her fekk ministeren bryna seg på fleire kritiske spørsmål frå ungdommane knytt til klima- og miljøsaka. 

Kommunen lyser no ut midlar frå Karen og Lars Helgelands minnefond

Frå 2. januar 2023 får mange vossingar eit nytt legekontor og ein ny fastlege å forholda seg til.