Voss Herad

Aktuelt frå kommunen

Heradsstyret på Voss hadde temadag om helse og omsorg torsdag. Her fekk dei folkevalde både sterke historier og tankevekkjande oppgåver om psykisk helse og rus, og eit godt innblikk i dei ulike tenestene til kommunalavdeling for helse og omsorg

Kraftfondet er ein støttespelar for ulike bransjar i Voss herad. Medlemane i utvalet har eit ønskje om å følgja med på korleis pengane dei deler ut vert brukt.

Voss herad har busett 44 flyktninger frå Ukraina, og dei neste vekene kjem det ytterlegare 30 som me har bustad til. Alle bustadene til ukrainarane har me fått gjennom god dialog med innbyggjarar i Voss herad som har meldt ifrå om at dei har husvære.

Nasjonale myndigheiter informerer om at ein oppdatert koronavaksine frå Pfizer er klar til bruk i Noreg. Voss herad vil ha den nye vaksina tilgjengeleg frå fredag 23. september.

Vil du bidra i Den kulturelle skulesekken 2023/2024?

Frist for å melda inn tilbod er 1. oktober 2022.

Dagens straumstøtteordning gjeld for hushaldningar, ikkje fritidsbustader eller næring.

Temaplan om strategisk næringsutvikling i Voss herad (SNU Voss) er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Kom med på innspelsmøte om planen onsdag 7. september i Gamlekinoen.

 

Voss herad har laga eit framlegg til sin fyrste strategi for bruk og handtering av plast. Denne vert no lagt ut på høyring med høyringsfrist 21.oktober 2022. 

SNU Voss - strategisk næringsutvikling i Voss herad (temaplan 2023 - 2030) vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. Samstundes vert "Reiselivsstrategi for Voss" lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

 

Høyringsfrist er satt til 21. oktober 2022. 

Her kan de sjå programmet for Kulturminnedagane 3. - 18. september