Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Aktuelt frå kommunen

Kommunalavdeling Helse og Omsorg har gleda av å invitera innbyggarane til Ope møte på Vangen cafè den 9. mai kl. 18:30-21:00. Det vert informasjon frå kommunen, musikkinnslag frå Jon Aske og Robert Hesslevik, kaffi, kaker, spørsmål og dialog.

NAV Voss held stengt 27.-29. april fordi dei skal flytta til nye lokale. 

Torsdag 28. april kl. 18 inviterer Voss bibliotek til gamingkveld med føredrag for føresette og andre interesserte. Arrangementet er i samarbeid med ungdomsklubben Vangsgryto og Playwell Gaming Center. Arrangementet er gratis og utan påmelding.

Korleis sikra at barn og unge får delta i fritidsaktivitetar og at ingen fell utafor?

Dette var tema då Voss herad i samarbeid med ALLEMED inviterte ungdom, frivillige lag, tilsette og politikarar til Idedugnad onsdag 20.april i tinghuskantina.

Familiedag i Prestegardsmoen, tysdag 12. april kl. 11-14

Gratis aktivitetar for heile familien!

Ingen påmelding, møt opp!

Søknadsfrist: 1. mai

Har du prosjekt som gjeld kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, tilgjenge og friluftsverdiar, planlegging av fellesprosjekt, tiltak vedr. ureining, erosjon og klima kan tilskot for Spesielle miljøtiltak i jordbruket – SMIL vere aktuelt for deg. Godt planlagde og gjennomarbeidde søknadar vert prioriterte

Voss herad har kr 920 000 til disposisjon i år. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 


Voss idrottsråd inviterer til "Inspirasjonskveld for idretten"

Torsdag 7. april kl. 17.30-19:30 på Scandic Voss

Elisabeth Faret  og Marco Elsafadi, som begge er medlemmer av landsstyret  i Norges idrettsforbund,  kjem til Voss denne ettermiddagen.

Fristen for å melda inn programtilbod for 2022 er 20. mai. Send søknaden til postmottak@voss.herad.no
Merk søknaden 
Den kulturelle spaserstokken

Er du engasjert, reflektert og løysingsorientert? Sjå her!

Ledig 100% vikariat som avdelingsleiar for psykisk helse og rusarbeid. 

Korleis kan me leggja til rette for at alle barn og unge får delta i fritdsaktivitetar? Velkomen til ALLEMED-dugnad!

Påmelding innan 6.april til kristina.finne@voss.herad.no