Framsikt sin planmodul

Frå mars 2022 er det mogeleg å nytta Framsikt sin planmodul i arbeidet med utforming av planar i Voss herad. 

Ynskjer du å nytta Framsikt sin planmodul får du:

  • Ferdig mal med disposisjon og tips til kva som skal med under dei forskjellige punkta/ avsnitta i planen din.
  • Hjelp til å kopla på mål i kommuneplanen sin samfunnsdel og dei rette berekrafsmåla til FN.
  • Eit digitalt verktøy som lettar framtidig oppfølging og kopling til andre relevante planar i Voss herad (økonomiplan)
  • Eit verktøy som gjer at alle planar i Voss herad får samme uttrykk

 

Ynskjer du opplæring i bruk av Framsikt sin planmodul?

Ta kontakt med Gunnhild Utkvitne (gunnhild.utkvitne@voss.herad.no)