Planorama

Planorama samlar alle prosjektleiarane som har ansvar for utarbeiding av planar i tråd med Voss herad sin planstrategi. Også prosjektleiarar med ansvar for utarbeing av administrative planar kan vera med.

Formålet med Planorama er å skapa best mogeleg flyt i dei mange planprosessane i Voss herad. Gruppa fungerer som eit treffpunkt for prosjektleiarane der dei kan samarbeida, sparra og skapa gode felles medverknadsprosessar.

Per februar 2022 er desse med i Planorama:

  • Tidleg innsats ( kommunedelplan), Sveinung H. Nygård
  • Vossaklima 2030 (kommunedelplan), Gunnhild Utkvitne
  • Plan for kultur, idrett og friluftsliv (temaplan), Trude Letnes
  • Plan for strategisk næringsutvikling (temaplan), Morten Helle
  • Voss i vekst (temaplan), Silje H. Lund
  • Strategi for kulturhuset, (strategi) Randi Kvinge
  • Sti- og løypeplan (temaplan), Nils Helge F. Kvamme
  • Administrative planar innan IT og digitalisering, Trond Myklebust

Ta kontakt med leiaren din dersom du tenkjer det vil vera nyttig for deg å komma med i Planorama.