Voss Herad

Eigenberedskap

Eigenberedskap

Voss herad ynskjer å ha innbyggjarar som er skodd for hendingar som inneber at ein lyt klara seg sjølv nokon dagar.

Me kan bli råka av alt frå straumbortfall, isolering etter ras og atomnedfall. Difor bør du gå gjennom lista over eigenberedskapsutstyr. For meir informasjon: Dette bør du ha hjemme | Sikkerhverdag