Voss Herad

Oversikt tilfluktsrom

Oversikt tilfluktsrom

Dei offentlege tilfluktsromma er kommunen sitt ansvar i fredstid og vert drifta av sivilforsvaret i krigstid.

Oversikt over dei offentlege tilfluktsrom: DSB kart internett

I kommunen ligg det og fleire private tilfluktsrom, oversikt over dei er ikkje offentlig. Desse vert drifta privat. Ved interesse om meir info: Tilfluktsrom | Sivilforsvaret