Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Klausabakken barnehage

Klausabakken barnehage

Visjon - Klausabakken barnehage er ein lærande arena for sosial kompetanse, språk, leik, meistring og medverknad.

Klausabakken er ein kommunal barnehage som ligg på Rogne, i nærleiken av Voss sentrum. Barnehagen  er organisert med fire storgrupper, "Bjørk", "Rogn", "Osp" og "Selja". Totalt er det plass til 128 barn i barnehagen.

I Klausabakken barnehage er me opptatt av at det enkelte barnet sine behov skal stå i sentrum. Barnehagen skal bidra til å styrka den enkelte si sjølvkjensle, toleranse og respekt. Samstundes er det viktig for oss å vera ein barnehage som legg vekt på at alle får oppleva å høyre til i eit fellesskap. Omsorg, leik, læring og sosial kompetanse er grunnleggande kompetanse for å oppnå tryggleik i barnehagen. Kulturelt mangfald er ein styrke for store og små i Klausabakken barnehage. Foreldre og barn med ulik bakgrunn gjev oss større toleranse for kvarandre.

 

Barnehagetilbod

Opningstid   06:30 - 17:00
Ferie Barnehagen held stengt dei to siste heile vekene i juli, jul- og nyttårsaftan, samt 6 planleggingsdagar i året
Plasstilbod Barnehagen tilbyr 4- og 5-dagar plass

Kontakt

Åse Ringheim Svane
Styrar
E-post
Telefon 918 74 208

Adresse

Sverresbakken 10

5704  Voss

Telefon: 56 52 13 50