Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Tueteigen barnehage

Tueteigen barnehage

Visjon - Tueteigen barnehage skal fremja god fysisk og psykisk helse gjennom vaksne som er til stades og merksame på barna sine åtferdsuttrykk

Tueteigen er ein kommunal barnehage som ligg på Tueteigen i Granvin. Barnehagen har tre avdelingar "Kjellaren", "Midten" og "Toppen", totalt er det 72 plassar i barnehagen. Me er i oppstartfasen av å bygga ny barnehage i sentrum av Granvin.

I Tueteigen barnehage er me opptekne av å gje borna eit godt omsorgs- og læringsmiljø prega av leik og gode relasjonar. Borna skal oppleva trygge vaksne som støttar borna si utforsking og ser når borna har behov for rettleiing og støtte. Barnehagen skal vera ein trygg, utforskande og kjekk stad som borna gler seg til kvar dag.

I Tueteigen har barna eit stort og godt uteområde der dei kan boltre seg. Barnehagen og dei ulike avdelingane har faste turdagar som gjer at ein kan nytte dei fine turområda i nærleiken.

Barnehagetilbod

Opningstid   07:00 - 16:30
Ferie Barnehagen held stengt veke 29 og 30, jul- og nyttårsaftan, samt 6 planleggingsdagar i løpet av året
Plasstilbod Barnehagen tilbyr 4- og 5-dagar plass

Kontakt

Ingunn Mo
Styrar
E-post
Telefon 997 38 755

Adresse

Tueteigen 9

5736 Granvin

Toppen tlf 481 62 247 og 407 28 384

Midten tlf 407 28 526

Kjellaren tlf 407 25 514