Voss Herad

Samleside om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

TLF TESTING OG VAKSINE: 900 89 662.
 

Inntektsgradert foreldrebetaling

Inntektsgradert foreldrebetaling

Stortinget har vedteke nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage. Ingen hushaldning skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Det er to moderasjonsordningar for hushaldningar med låg inntekt

 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

  • Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Dette gjeld både kommunale og private barnehagar.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar

  • Frå august 2019 vil alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart få rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2021 gjeld denne ordninga hushaldningar som har ei samla inntekt lågare enn kr 583 650,-

Spørsmål og svar - Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen