Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Inntektsgradert foreldrebetaling

Inntektsgradert foreldrebetaling

Stortinget har vedteke nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i barnehage. Ingen hushaldning skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Det er to moderasjonsordningar for hushaldningar med låg inntekt

 Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

  • Ordninga går ut på at ingen skal betala meir enn 6 prosent av inntekta si for ein barnehageplass. Dette gjeld både kommunale og private barnehagar.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringar

  • Frå august 2019 vil alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsett skulestart få rett til 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. Frå 1. august 2020 gjeld denne ordninga hushaldningar som har ei samla inntekt lågare enn kr 566 100,-

Spørsmål og svar - Inntektsgradert foreldrebetaling i barnehagen