Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Korleis stimulera til god språkutvikling heime og i barnehagen

Korleis stimulera til god språkutvikling heime og i barnehagen

Korleis stimulera til godt talespråk

 • Bruk språket
 • Snakk med barnet om kvardagslege hendingar. Kva har skjedd i barnehagen i dag?
 • Snakk tydeleg, bruk eit vanleg språk og bruk korte setningar
 • Gje barnet tid til å snakka ferdig – lytt til barnet
 • Bruk bøker, eventyr, song, musikk og regler
 • Gje barnet opplevingar, og set ord på opplevingane du har hatt saman med barnet
 • Lær barnet fakta: Stadnamn, namnet på tre, blomar osv
 • Leik, sjå på tv og spel saman med barnet. Snakk om innhaldet
 • Gje barnet ei kjensle av å meistra. Samarbeid med barnet og la gjerne barnet delta i daglege gjeremål Ros er viktig!
 • Ha forventningar til barnet i høve nivået det er på. La barnet vera «stort» og «liten» avhengig av situasjonen de er i

Les for barnet. Bruk bøker, blad, aviser og fotoalbum – Bruk biblioteket

Kvifor skal me lesa?

 • Å bli lest for stimulerer språkutviklinga til barnet
 • Det er gode stunder for dialog og samtale. Det er mykje god omsorg i å bli lest for
 • Det stimulerer fantasi og kreativ tenking
 • Barnet får trena merksemdsfokus, evna til å konsentrera seg og trena minne
 • Barna øver opp evna til å lytta og får sjå samanheng mellom tekst og bilete
 • Førebuande lese- og skriveopplæring
 • Bøker skapar spenning og forventning. Barna vert glade i bøker, det gjev leselyst og opplevingar
 • Barna kan ofte kjenna seg sjølv og situasjonar igjen i bøker

 

«O mektige fear. Gje barnet mitt i faddergåve, ikkje berre skjønnheit, helse og rikdom og alt det der som de pleier koma stikkande med. -Gje mitt barn lesehunger, det ber eg om med mitt brennande hjarte. Eg vil så gjerne at mitt barn skal få nøkkelen i si hand, til det fortryllande landet der ein kan hente dei vakraste av alle gleder.»

                                                      Astrid Lindgren