Kurs i belastningsmeistring for vaksne

Er du i ein vanskeleg periode? Er du pårørande til nokon som er alvorleg sjuk eller har ein spesielt krevjande jobb?

KiB kan betra di meistring av belastning knytt til arbeids- og privatliv ved å læra nye metodar og teknikkar. Med meistring vert det meint kva ein gjer for å handtera belastning.

Kva som opplevast som belastning er individuelt. Belastning som er så omfattande at ein ikkje er i stand til å meistra dei på ein måte som ein sjølv opplever som akseptabel, kan gje stressreaksjonar. Desse reaksjonane kan vera:

  • Emosjonelle: Fråvær av humor og glede, bekymring/uro, irritabilitet, nedstemtheit.
  • ​Fysiske: Uro, mindre energi, meir sliten, søvnproblem, hovudverk, muskelsmerter eller mageproblem.
  • Kognitive: Bekymringsstankar, gløymer, vanskar med å konsentrera seg, tankar om eigne manglar/utilstrekkeligheit, håplausheit og pessimisme.

 

Illustrasjon: Ann Fiske, Rådet for psykisk helse

Kurset er basert på forståinga av samanhengen mellom belastning, meistring og stress. Det vert arbeida med å kartleggja eigne belastningar og eigen meistrings- og tankestil. På kurset vert det nytta kognitiv teori og metodar. Øvingar er ein viktig del av kurset.

 

Kurset fylgjer kursboka "Kurs i mestring av belastning – eit kurs basert på kognitiv metode". Kurs i Belastningsmeistring vart utvikla av Trygve A. Børve, Anne Nævra og Odd Steffen Dalgard, og byggjer på Kurs i Depresjonsmeistring. Rådet for psykisk helse distribuerer kursmaterialet til desse kursa.

Kven passar kurset for? 

Du som har ei form for belastning som medfører at du vil ha nytte av å utvikla di meistringsevne.

Kor lenge varer kurset?

Kurset går over ti veker, to og ein halv time kvar gang.

Prisoversikt

For meir informasjon og påmelding

Fagakademiet
Rådet for psykisk helse

Ta kontakt på telefon 906 73 035 eller e-post: friskliv@voss.herad.no

Påmelding på kurset skjer først etter gjennomført oppstartstime med frisklivskoordinator. Oppstartssamtalen er viktig for å finna ut om dette er riktig tilbod for deg. I oppstartssamtalen finn me saman ut kva du treng og ynskjer av oppfylging, og set mål og plan for livsstilen din. Det vert her avgjort, saman med deg, om du får tilbodet.

 

  

​ 

Kontakt

Friskliv & meistring
E-post
Telefon 90 67 30 35

(tysdag og fredag 09-12)

Følg med på vår Facebookside og Instagram!