Sov godt

Kurset tar for seg tema som søvn og søvnvanskar, søvnvanar, haldningar til søvn og avslapning. Gjennom aukt kunnskap og innsikt, rettleiing, gruppestøtte, avslapningsøvelsar og betre vanar skal kurset hjelpe deg med å verte meir fornøgd med søvnen din og sova betre.

Å streva med søvnen er noko dei fleste av oss opplev frå tid til annan. Dei fleste har kjent korleis søvnen i ei dårleg natt påverkar humør, konsentrasjonsevne og energinivå. Nokon slit med innsovning, andre med uroleg nattesøvn og fleire oppvakningar, og andre igjen med at dei vaknar for tidleg om morgonen. For ein del menneske vert søvnproblema kroniske og so omfattande at det går utover dagleg fungering og livskvalitet. Det er dette som er insomni.

Rettleiing basert på kognitiv atferdsterapi har vist seg å ha betre effekt enn sove medisinar både på kort og lang sikt, og ein kan oppnå betydeleg betring av søvnen med relativt enkle grep. Heilt bivirkningsfritt. Dette er utgangspunktet for søvnkurset Sov godt.

Mange vil ha god og varig nytte av rettleiing i korleis dei kan tilrettelegga for betre søvnvanar og læra teknikkar som vert nytta innanfor kognitiv åtferdsterapi.

Kven passar kurset for?

Dette kurset er for deg som jamleg slit med søvnen og ynskjer å gjera noko med det. Du strevar med insomni eller lettare grad av søvnvanskar, og du ynskjer å forbetra søvnkvaliteten utan bruk av medikament.

Det er i utgangspunktet ikkje for deg med andre søvnforstyrringar eller -sjukdommar. Samtidig vil du òg kunne ha nytte av dette søvnkurset.

Kor lenge varer kurset?

Kurset inneheld fire samlingar á to timar.

Prisoversikt

 

For meir informasjon og påmelding

Rådet for psykisk helse

Ta kontakt på telefon 906 73 035 eller e-post: friskliv@voss.herad.no

Påmelding på kurset skjer først etter gjennomført oppstartstime med frisklivskoordinator. Oppstartssamtalen er viktig for å finna ut om dette er riktig tilbod for deg. I oppstartssamtalen finn me saman ut kva du treng og ynskjer av oppfølging, og set mål og plan for din livsstil. Det vert her avgjort, saman med deg, om du får tilbodet.

​​​​​​

Kontakt

Friskliv & meistring
E-post
Telefon 90 67 30 35

(tysdag og fredag 09-12)

Følg med på vår Facebookside og Instagram!