Lungetrening

Trening og kurstilbod for personar med KOLS, astma eller anna kronisk lungesjukdom av mild eller moderat form. Målet er at gruppedeltakarane skal erfare bevegelsesglede, få betre kondisjon og styrke, samt få auka kjennskap til eigen lungesjukdom. Fokuset i treninga vil vere generell styrketrening, uthaldenheit og avspenning. Det vil vera undervisning knytt opp mot treningsøktene.

Gruppa startar opp vinteren 2023.