Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken tilbyr  kulturopplevingar til bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader i 
heradet.

Profesjonelle kunst- og kulturutøvarar i Voss herad kan søkja om å vera ein del av spaserstokken sitt program.

Arrangørar/ lag og organisasjonar som arrangerer kulturtilbod til eldre kan også søkja.

Send ein søknad til postmottak@voss.herad.no
Merk søknaden 
Den kulturelle spaserstokken


 

Kontakt

Silje Solstad
Rådgjevar
E-post
Telefon 41 51 23 88