Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken

 Send søknaden til postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, boks 145, 5701 Voss. Merk søknaden Den kulturelle spaserstokken

  • Midlane skal nyttast innanfor føremålet med Den kulturelle spaserstokken som er å leggja til rette for auka samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utviklast gode kunst- og kulturprosjekt for eldre innanfor eit mangfald av sjangrar og uttrykk.
  • Midlane skal hovudsakleg nyttast til profesjonell kunst - og kulturformidling av høg kvalitet, gjerne i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonar, kunstnarar og andre kulturaktørar på lokalt eller regionalt nivå. 
  • Tiltaka som får støtte skal vera gjennomførte innan 31. desember 
  • Tilskot skal ikkje erstatta kommunale tilskot til eksisterande eller planlagde satsingar eller tiltak som allereie er sikra finansiering.
  • Det skal ikkje ytast tilskot til investeringar, utstyr, administrasjonstiltak, planleggingstiltak eller kompetanseutvikling. 

Kontakt

Silje Solstad
Konsulent
E-post