Den kulturelle spaserstokken

Søknadsfrist for utøvarar og lag og organisasjonar er 1. mars

Den kulturelle spaserstokken tilbyr  kulturopplevingar til bebuarar ved sjukeheimar og omsorgsbustader i 
heradet.

Profesjonelle kunst- og kulturutøvarar i Voss herad kan søkja om å vera ein del av spaserstokken sitt program.

Arrangørar/ lag og organisasjonar i Voss herad som arrangerer kulturtilbod til eldre kan også søkja.

Søknadsskjema til Den kulturelle spaserstokken i Voss herad finn du her