Leikeplassar

Tilskot til leikeplassar i bustadfelt.

 

Vellag og grendalag kan søkja om tilskot til vedlikehald/utstyr på leikeplassar i bustadfelta.

Søknadsskjema finn ein her. Søknadsfrist 1. juni 2023.