LivOGLyst

LivOGLyst er eit program og nettverk for deg som ønskjer å vidareutvikla lokalsamfunnet ditt. LivOGLyst er ei satsing der menneske, næringsliv, organisasjonar og kommunar samhandlar. Søk tilskot innan 1.november 2023

 Les meir om ordninga her