Etablera eiga bedrift

Planlegg du å starta eiga bedrift, kan heradet gje deg informasjon og rettleiing. Ta kontakt med næringsrettleiar i heradet, og avtal eit møte. 

Kva kan du få hjelp til? 

Dersom du ynskjer å starta eiga bedrift kan heradet hjelpa deg med

  • Øknonomisk støtte
  • Etablerarkurs
  • Rettleiing 
  • Næringsfagleg vurdering til NAV

Ta kontakt med næringsrettleiiar i heradet og avtal eit møte. Tilbodet er gratis. 

Aktuelle nettstader