Kontaktinformasjon byggesak

Du kan kontakta byggesaksavdelinga på ulike måtar. 

Telefontider

Pågåande saker: måndag-torsdag kl 10-14 (ha saksnummeret klart når du ringer). 
Generelle spørsmål: tysdag og torsdag kl 10-14. 

Bestilling av tid for møte/rettleiing

Du kan bestille tid for møte/rettleiing på epost eller per telefon 48014584 tysdag/torsdag kl 10-14.
For saker som gjeld utslepp, kontakt driftsavdelinga.  

Førehandskonferanse

Møte for førehandskonferanse må tingast på e-post. Førehandskonferanse er meint som eit avklaringsmøte, og ansvarlege må gje kommunen dei opplysningar som er naudsynt for førebuinga av konferanse jf SAK10 § 6-1 4.ledd. 

Byggesaks-epost

Du kan sende epost til byggsak@voss.herad.no dersom du har spørsmål som gjeld tolking av regelverk, kva planar som er gjeldande for din eigedom eller andre generelle spørsmål. Merk at du i e-post må skrive gards- og bruksnummer, kva saka gjeld og legg gjerne ved eit kart eller teikning. 

Ved stor pågang må ein berekna varierande svartid. 

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 48 01 45 84

 

Bestilling av tid for møte/rettleiing :

Du kan bestilla tid på tlf tysdag og torsdag kl 10.00-14.00, eller på epost.