Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Slik søkjer du byggjeløyve

Slik søkjer du byggjeløyve

For å få handsama byggjesøknaden, treng kommunen mange opplysningar. 

  1. Skriv ut situasjonsplan og teikn byggetiltaket inn på dette kartet. Hugs å setja mål på tiltaket, samt avstand til grense og bygg i nærleiken.
  2. Ting naboliste hjå byggesak eller infoland.no.
  3. Send ut nabovarsel basert på motteken naboliste. 
  4. Når fristen på to veker for eventuelle nabomerknader har gått ut, kan du sende saka til kommunen:
  5. Søknadsskjema
  6. Gjenpart av nabovarsel
  7. Eventuelle nabomerknader med dine kommentarar
  8. Eventuelt søknad om dispensasjon.
  9. Situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt innteikna på kartet du fekk frå kommunen. 
  10. Teikningar av tiltaket, med plan, snitt og fasade i 1:100.