Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Fasadeendring

Fasadeendring

Nokre fasadeenringar treng du ikkje søkja om. Er du i tvil, ta kontakt med kommunen.

Som regel treng du ikkje søkje om følgjande

  • Utskifting av vindauge/dører med nye av tilsvarande utforming
  • Oppussing/Vedlikehald
  • Innsetjing/fjerning av mindre kjellarvindauge
  • Innsetjing/fjerning av lufteventilar

Utover dette må det vurderast i kvart enkelt tilfelle om fasadeendringa er søknadspliktig eller ikkje. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. Det er betre å sjekka, enn å risikera at du fører opp noko som ikkje kan godkjennast.

Du er sjølv ansvarleg for at bygningen vert utforma i tråd med regelverket.

Følgjande krev søknad frå kvalifisert føretak

Skal du gjera ei meir omfattande fasadeendring enn det som vert nemnt ovanfor så må du ta kontakt med eit profesjonelt og kvalifisert føretak som kan stå ansvarleg for søknaden til kommunen.

Kontakt

Byggesak
E-post
Telefon 56 51 94 00

 

Publikumsdag

tysdag og torsdag kl 10.00-14.00
drop in eller tlf 48 01 45 84

Unntak frå dette vert lyst i Hordaland og/eller under kunngjeringar på nettsida.