Sende faktura til Voss herad

Skal du sende faktura til Voss herad, må den vera i elektronisk handelsformat (EHF) og følgja retningslinene våre.