Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Sende faktura til Voss herad

Sende faktura til Voss herad

Skal du sende faktura til Voss herad, må den vera i elektronisk handelsformat (EHF) og følgja retningslinene våre.