Voss Herad

Rammer og retningsliner taksering eigedomsskatt

Rammer og retningsliner taksering eigedomsskatt

Her finn du rammer og retningsliner for taksering av eigedomar som vert nytta som grunnlag for eigedomsskatt. 

Rammer og retningsliner (PDF, 247 kB)