Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Informasjon om vaksine: Oppdatert informasjon om koronavaksine i Voss herad

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kantklypp og vegetasjon

Kantklypp og vegetasjon

Vegetasjon som veks over veg og fortau skapar mange trafikkfarlege situasjonar for både fotgjengarar, syklistar og bilistar.

Om du eig eller disponerar ein eigedom langs veg og/eller med avkøyrsel til veg eller gang- og sykkelveg pliktar du å gje god sikt for alle trafikantar langs eigedommen (jfr. Veglova §31 og §43):

  • Hekk og buskar skal ikkje vekse ut i veg og fortau
  • Trafikkskilt skal vera godt synleg
  • Vegetasjon skal ikkje vera høgre enn 50 cm i siktesoner i vegkryss
  • Overhengande greiner skal ikkje vera lågare enn 3  m over gang og sykkelsti og 5 m over køyrebane

Sjå også informasjonsbrosjyre frå SVV om korleis sikre god sikt i veg og avkøyrsle.

Du kan også varsle kommunen dersom du som fotgjengar eller bilist opplever at det oppstår trafikkfarlege situasjonar i forbindelse med vegetasjon som sperrar fortau, siktesoner o.l.