Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Besøk oss

Besøk oss

Voss tinghus

Uttrågata 9, 5700 Voss

Måndag til fredag kl 08:00 - 15:30

Innbyggjarservice (kundemottak) : måndag-fredag kl. 10:00 - 14:00.

 

Innbyggjarservice i Kulturbanken

Hardangervegen 2562, 5733 Granvin

Onsdag kl 10:00 - 14:00