Politivedtekter

Politivedtekter (PDF, 1002 kB) for Voss herad vart vedtekne i Voss heradsstyre 12.12.2019.  I sak 69/19 vedtok Heradsstyret at politivedtekter for Voss kommune og skulle gjelde for Voss herad.