Voss Herad

Kulturprisen for Voss herad

Kulturprisen for Voss herad

Send inn framlegg til kandidatar til kulturprisen 2022 til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Fristen er 12. oktober 2022

 I retningslinjene for prisen står det:

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det lokale kulturlivet. Prisen skal gå til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst- eller kulturarbeid i Voss herad.  

Kulturprisen kan delast ut til kunstnarar, kulturarbeidarar eller lag og organisasjonar med tilhald i heradet eller anna tilknyting til Voss. Prisen kan eventuelt delast mellom fleire mottakarar.  

Forslag til kulturprismottakar skal vera skriftleg, grunngjeve og signert avsendar. Avsendar og føreslegne kandidatar er ikkje offentleg

Prisen vert utdelt av Utval for kultur og næring. Send framlegg til kulturpris til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. Frist for å senda inn framlegg til kandidatar er 12. oktober 2022

 

Framlegg til kandidat kan sendast til postmottak@voss.herad.no.

 

Kontakt

Silje Solstad
Rådgjevar
E-post