Voss Herad

Samlesider om koronavirus

Voss herad oppdaterer fortløpande med informasjon om covid-19, koronavirus. Les oppdatert informasjon her.

Information about covid-19, corona, in different languages: Lenke til FHI sin informasjonsside om koronavirus på fleire språk

Kulturprisen for Voss herad

Kulturprisen for Voss herad

Voss herad sin kulturpris skal vera til heider og stimulans for det lokale kulturlivet. Prisen er meint som ei heidershelsing for fortenestefull innsats som kunstnar/kulturarbeidar, for konkrete initiativ eller nye arbeidsmåtar innan kulturarbeid, eller for innsats innan byggeskikk og utandørsestetikk.

Framlegg til kandidat kan sendast til postmottak@voss.herad.no.