Kulturprisen - Voss herad

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det fantastiske kulturlivet i bygda. Prisen skal gå til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst og kulturarbeid i Voss herad. Kulturprisen kan delast ut til kunstnarar, kulturarbeiderar eller lag og orginasjonar med tilhald i kommunen eller tilknytting til Voss.

Har du ein kandidat du vil nominera? Send framlegg med grunngjeving til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. 

Frist for å føreslå kandidater er 15.oktober

 I retningslinjene for prisen står det:

Voss herad sin kulturpris skal heidra og stimulera det lokale kulturlivet. Prisen skal gå til nokon som har gjort ein framifrå innsats innanfor kunst- eller kulturarbeid i Voss herad.  

Kulturprisen kan delast ut til kunstnarar, kulturarbeidarar eller lag og organisasjonar med tilhald i heradet eller anna tilknyting til Voss. Prisen kan eventuelt delast mellom fleire mottakarar.  

Forslag til kulturprismottakar skal vera skriftleg, grunngjeve og signert avsendar. Avsendar og føreslegne kandidatar er ikkje offentleg

Prisen vert utdelt av Utval for kultur og næring. Kulturprisen er eit relief av tre, laga av Gunnar Kjerland.
Send framlegg til kulturprismottakar til: postmottak@voss.herad.no eller Voss herad, Postboks 145, 5701 Voss. 

 

Kontakt

Thor Morten Trå
Rådgjevar
E-post
Telefon 90 72 94 67