Har du plass til flyktningar

Voss herad treng fleire bustader til flyktningar både for einslege og familiar utanfor og i sentrum.

 

Dei som tidlegare har meldt inn bustader på e-post, telefon eller anna, treng ikkje fylla ut skjemaet på nytt.