Har du plass til flyktningar

Voss herad treng fleire bustader til flyktningar. Det er spesielt familiebustader med tre soverom det er behov for, primært i skulekrinsane Bjørgum, Granvin, Evanger og Skulestadmo.

 

Dei som tidlegare har meldt inn bustader på e-post, telefon eller anna, treng ikkje fylla ut skjemaet på nytt.