Voss Herad

Har du plass til flyktningar

Har du plass til flyktningar

Voss herad treng bustader for å busetja flyktningar som kjem. No er det flyktningar frå Ukraina som utgjer det store fleirtalet. 

Har du plass til flyktningar frå Ukraina?

Voss herad har busett 44 flyktninger frå Ukraina, og dei neste vekene kjem det ytterlegare 30 som me har bustad til. Alle bustadene til Ukrainarane har me fått gjennom god dialog med innbyggjarar i Voss herad som har meldt ifrå om at dei har husvære.

Innan nyttår treng me framleis nokre bustader. Me er særleg interessert i hus som ligg sentralt på Voss eller med nærheit til kollektivtilbod. Granvin og Evanger er områder der me gjerne kan tenke oss fleire bustader enn de me alt disponerer.  Me treng bustader med 1-4 soverom og bustadene må kunne nyttast frå november/desember 2022.

Ta kontakt med Monica Brekke Gjerme om du har spørsmål. E-post monika.b.gjerme@voss.herad.no

Fortel om bustaden, adresse, storleik, tal sengeplassar, møblert/umøblert, del av bufellesskap eller separat bustadFortel om bustaden, adresse, storleik, tal sengeplassar, møblert/umøblert, del av bufellesskap eller separat bustad
Felt merka med * må fyllast ut

 

Dei som tidlegare har meldt inn bustader på e-post, telefon eller anna, treng ikkje fylla ut skjemaet på nytt.