Voss Herad

Krigen i Ukraina

Voss herad riggar seg for å busetja mange flyktningar, som fylgje av krigen i Ukraina.

Her finn du informasjon om kva Voss herad gjer, og korleis du kan hjelpa: 

Kva gjer me i Voss herad?   

 

Krigen i Ukraina - dette gjer me i Voss herad

Krigen i Ukraina - dette gjer me i Voss herad

 

For å søkja kollektiv beskyttelse, må ukrainske borgarar registrera seg hjå politiet. Her finn informasjon:

Lenkje til politiet

Voss herad jobbar no med å byggja opp kapasitet til å ta i mot ukrainske flyktningar på ein god og skikkeleg måte. Sist veke vart heradet oppmoda om å ta i mot 175 flyktningar i år.