Voss Herad

Krigen i Ukraina - dette gjer me i Voss herad

Krigen i Ukraina - dette gjer me i Voss herad

 

Voss herad har busett 44 flyktninger frå Ukraina, og dei neste vekene kjem det ytterlegare 30 som me har bustad til. Alle bustadene til ukrainarane har me fått gjennom god dialog med innbyggjarar i Voss herad som har meldt ifrå om at dei har husvære.

Voss herad har i samarbeid med Voss Røde Kors og KFUK/KFUM oppretta eit sommartilbod med open møteplass for flyktningar nyleg busett på Voss. Astri Sudmann vert ansvarleg for tilbodet som skal halda til i Vonheim og ha ope tre faste dagar i veka i åtte veker i sommar. Dersom det er enkeltpersonar eller lag og organisasjonar som ynskjer å tilby gruppa aktivitetar eller liknande i sommar, ta kontakt med Voss Røde Kors v/ Marit Nedkvitne tlf. 900 55 083.

I veke 23 kjem dei første ukrainske flyktningane som er søkt ut til Voss herad. I løpet av juni er det venta at kring 20 ukrainske flyktningar vert busette på Voss.

For å søkja kollektiv beskyttelse, må ukrainske borgarar registrera seg hjå politiet. Her finn informasjon:

Lenkje til politiet

Voss herad jobbar no med å byggja opp kapasitet til å ta i mot ukrainske flyktningar på ein god og skikkeleg måte. Sist veke vart heradet oppmoda om å ta i mot 175 flyktningar i år.