Open møteplass 2024

Ein møteplass i Røde Kors huset kvar måndag frå kl. 13.30. 

Velkomen innom!